Multidisciplinaire Artistieke Vereniging: De Orde van de Eend

Vzw ‘ Orde van de Eend’ is een Multidisciplinaire Artistieke Vereniging die kunst en cultuur beschouwt als essentiële elementen van de ontwikkeling van het
individu en van de samenleving. Een vereniging ook die met zijn werking een alternatief biedt op het functioneren van culturele centra, kunstencentra en festivals.

Vzw ‘Orde van de Eend’ verenigt vrijwilligers, burgers uit alle lagen van de samenleving die creatief willen meewerken, meedenken en zich doorheen het jaar inzetten
voor de werking in het algemeen en vooral voor de uitvoering van één culturele/artistieke activiteit “Kunstenfestival Can’Art.
Hierbij dragen we met zijn allen collectiviteit en participatie hoog in het vaandel.

Visie

De inhoudelijke visie van de vereniging vertrekt vanuit de overtuiging dat de kunsten in al hun vormen de ideale weg vormen voor de mens om zijn ideeën,
zijn denkbeelden, meningen en gevoelens beter met anderen te confronteren.

Kunst die leeft, communiceert en inzicht geeft bij de toeschouwer en samenleving.

Een kwaliteitsvolle culturele en/of artistieke activiteit staat voor ons gelijk aan een gebeuren waarin met respect en waardering voor ieders eigenheid,
deze ideeën, denkbeelden, meningen en gevoelens worden getoond, uitgewisseld en met elkaar worden geconfronteerd.

Missie

Het hoofddoel van de vereniging is het jaarlijks ontwikkelen van een gratis toegankelijk driedaags festivalconcept met een veelheid aan
multidisciplinaire artistieke activiteiten
, zowel receptief als productief, van nationaal, regionaal, en lokaal actieve artiesten, mogelijk in samenwerking met andere
professionele kunstenorganisaties uit Vlaanderen. Hiermee willen we komen tot een beter begrip en een grotere bekendheid van kunstenaars en hun werk.

Een festivalconcept als humus en aanleiding voor het creatieproces, een proeftuin om toekomstvisies en artistieke innovaties uit te testen
en als een plek waar ervaren en beginnende artiesten elkaar en hun publiek treffen.

Kunstenfestival Can’Art heeft naast een culturele functie ook een sociale functie.
We brengen mensen samen via toegankelijke activiteiten, en doen hen tegelijk een vrijblijvend (gratis) cultuuraanbod.
Op die manier brengen we een heel divers publiek in contact met verschillende, vaak voor hen verrassende, kunst- en cultuurvormen.
En we doen dit zonder hierbij het risico te schuwen of te grote compromissen te maken, of aan kwaliteit in te boeten.